Monday, October 26, 2009

…I no és que m’apassionin, però, El Donuts fresc de tota la vida desapareix del mercat…

El típic donut que compravem a les granges o bars, acaba desapareixent per donar-li pas a l’envoltori. Potser em porta una una certa melancolia i tristor, perquè el món de l’envas de plàstic, tan americà i tan sintètic, acaba prenent-li el lloc a la frescura del donuts de tota la vida…

Tuesday, October 20, 2009

Monday, October 5, 2009

THE INCLINE KEEPS ADDING ADDICTS...

Way to go my Keith! What an athlete mentality!
Time: 38 minutesQuite Eventful Sunday: Complete and intens morning session, Incline hiking, "bear" attack going down on the barr trail, and then Princess super tantrum...What else can one ask for the first October's Sunday?